2019 - Finalistene

Finalist A: Espen Branderud (Frogner BK)

 

Espen Branderud har gjennom flere år sørget for at andre klubbmedlemmer trives i klubben, han lager rundstykker hver tirsdag, så alle spillere skal få mulighet til ett kveldsmåltid.

Han henter spillere som ikke har mulighet til å komme seg på bridgen selv, han ringer rundt og skaffer alle som vil spille en makker. Han er en utmerket og tålmodig lærer, som lærer bort birdgefaget med lidenskap.

Han har vervet mange nye spillere i løpet av årenes løp og holdt kurs for dem. Han følger opp nye spillere og tar dem under sine vinger i klubben, sånn at de trives og blir gode spillere. Espen er virkelig en ildsjel som fortjener en pris som viser at han blir satt pris på! Kan ikke tenke meg en bedre kandidat for denne prisen! 

Nominert av Linda Branderud, Line Martila og Torbjørn Martila

Jeg syns pappa fortjener prisen for årets ildsjel. Han spilte tidligere fast i frogner bridge klubb. Han arrangerte nybegynner kurs, skaffer alltid "vikarer" hvis det er noen som mangler en maker. Hans store lidenskap er bridgen. Den har fått han gjennom både gode og dårlige perioder i livet. Å så fort han møter noe som kan være interessert i bridge, ja da før han dem på kurs. Gamle som unge. Er den noen som har ildsjel for bridge og klubben sin så er det han.

Nominert av Lise Cathrine Branderud

Positiv, vennlig imøtekommende, arbeidsom,tilgjengelig, tilretteleggende.  Han brenner for Frogner Brigdeklubb, og uten han og hans innsats ville klubben hatt ferre medlemmer.  Som nybegynner og rimelig ny i klubben er han min bauta .

Nominert av Unni Paula Fagerlid  

Finalist B: Inger Hjellemarken (Heimdal BK)

Inger Hjellemarken har i flere år holdt kurs for nybegynnere og på denne måten fått flere nye medlemmer til bridgen. Etter endt kurs har hun arrangert nybegynnerturneringer og også selv deltatt på lag med nybegynnere for å få dem med i kretsens lagbridgeturneringer.

Hun har også holdt oppfølgingkurs for de som har begynt klubbspilling for å gi disse en lettere vei inn i klubb- bridgen.  Hun er myndig og bestemt, men har samtidig glimt i øyet og stor forståelse for  en nybegynners problematikk i bridgen.

Som kretsleder i Midt - Trøndelag bridgekrets har hun også gledet klubber i kretsen med å delta på jubileum for klubber som har hatt ulike markeringer i forbindelse med dette.  Hun har også vært mye brukt som turneringsleder i mange av kretsens  turneringer. Alltid vennlig, tydelig og meget lett å forholde seg til. Inger har i flere år lagt ned et betydelig arbeid for bridgen i Trøndelag og ville vært en meget god kandidat som årets ildsjel

Nominert av Per Riiber Sæther

I tillegg til å yte enorm service i klubben har hun et stort engasjement i rekruttering, oppfølging, motivasjon og støtte til nye medlemmer. Alltid blid, oppriktig og rettferdig. Og et smittende godt humør.

Nominert av Ola Erik Fjellstad

Fantastisk positiv inkluderende kursholder som inviterer nybegynnere til private spillkvelder, sender analyse fra klubbkvelder, personlige innbydelser til turneringer, tar vare på og "beskytter nye i lang tid. Svarer alltid på spørsmål og henvendelser, støtter og oppmuntrer.

Nominert av Gøril Bruvik Gravdahl

Hun holder kurs for nybegynnere og viderekomne. Hun deltar på spillkveldene som turneringsleder, loddsjef og innimellom spiller når noen mangler makker. Til jul inviterer hun på julebord, der hun disker opp med hjemmelaget mat. Hun er viktig for rekruttering og at folk skal trives!

Nominert av Tone Reinertsen

Finalist C: Stine Elstad (Narvik Damebridgeklubb)


Hun er en solstråle for bridgeforbundet. Holdt kurs som ga mange nye medlemmer. Ordner med turneringer og er ett funn for Narvik damebridge.
Nominert av Grethe Liland Bjerkås

Stine er særdeles engasjert i Narvik Damebridge, drar igang turneringer og holder kurs for å få flere medlemmer.

Nominert av Kirstin Kvandal

Hun har holdt kurs og vi har fått mange nye medlemmer hun er en gledesspreder i klubben og vi alle er så glad i henne. Hun står på og sørger for at vi kan ha mesterskap i Narvik igjen.

Nominert av Tove Leonhardsen

Stine Elstad er entusiastisk og en humørspreder. Hun er også meget inkluderende overfor alle nye (som gamle) bridgespillere. 

1. Hun er for tiden sekretær/kasserer i en av Narviks bridgeklubber, samtidig som hun er leder for en annen klubb. 

2.Hun er per tiden nestleder i Troms og Ofoten bridgekrets. 

3.For omlag et år siden bidro hun sterkt til å få innmeldt Narvik Damebridge i Norsk Bridgeforbund, etter mange års fravær. Dette har fått aktiviteten i denne bridgeklubben til å blomstre. 

4.Stine tok initiativ til å skaffe byens klubber Bridgemate, hvor hun selv administrerer bruken på spillekveldene. Så presenterer hun etter endt spillekveld resultatene på facebook og emailer til medlemmene. 

5.Hun har deltatt på NBFs bridgelærerkurs, og senere kjørt kurs for ca 30 deltakere. Etter endt kurs har hun administrert fadderordning for deltakerne slik at mange av disse har fått en myk overgang til byens bridgemiljøer. 

Med sitt pågangsmot og smittende humør er Stine etter min mening en soleklar kandidat til Årets bridgeildsjel 2019.   

Nominert av Svein Arne Munkvold

Jeg har tidligere sendt forslag på Stine for den fantastiske jobben hun gjorde for å ta vare på den gamle damebridgeklubben som holdt på å dø ut. Den uttalelsen ble visstnok forbigått ved en forglemmelse.  Etter dette har Stine fortsatt å stå på for bridgen i Narvik. Hun har holdt kurs med over 30 deltaker i 10 uker høsten 2018. Mange av disse er nå aktive spillere. I Narvik damebridge er hun turneringsleder og tar ansvar for at alle får spille. Vi har både vanlige turneringer og singelturneringer. Gjennom Stine har Narvik Damebridge tatt på seg å arrangere KM for singel, samt par/damer. Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger på arrangementene og Stine har vært primus moter. 

I Narvik Bridgeselskap er hun kasserer og har også her vært avgjørende for økning i aktivitet. Hun er også aktiv i kretsen.

I tillegg til Stines kapasitet og innsats fysisk gjør hun en fantastisk sosial innsats. Hun er hele bridgen solstråle. Hun sørger for at alle føler seg velkommen og sprer god stemning.

Det er med godt hjerte jeg anbefaler Stine som er verdig ildsjel.

Nominert av Lisbeth Thoresen

Hun organiserer, er turneringsleder i to bridgeklubber, leder i Narvik Bridgesrlskap, avviklet kurs der ca 30 deltakere var med. Er aktiv støttespiller for de nye deltakerne. Sørger for at klubbene gir de nye deltakerne tid ( i begge klubbene), stiller opp i alle sammenhenger og er en fantastisk positiv person. Hennes positivitet og engasjement har virkelig smittet over på oss andre deltakere. Hennes innsats har sørget for at begge klubbene har fått økt medlemstall. Bridgen i Narvik sto virkelig i fare for å forsvinne, men det har hun klart å snu. I tillegg er hun med i kretsstyret.

Stine fortjener virkelig denne prisen.

Nominert av Reidun Stornes Pettersen

Finalist D: Finn Nilsen (Kvinesdal BK)

Jeg ønsker å nominere mangeårig nestor i Kvinesdal BK, Finn Nilsen, til årets Bridgeildsjel. Finn er Stormester innen bridgen, men han burde for sin mangeårige innsats for Bridgen, hedres med en pris. 

Finn har innehatt de fleste roller i klubben vår gjennom en årrekke, og brenner enda for å legge til rette så medlemmene skal få spilt den ukentlige runden med bridge. Finn har også teori for de som vil, så de kan få utviklet ferdighetene, han holder nybegynnerkurs, han er vår eminente kasserer, han står igjen og rydder så lokalet er shina, han møter en time før for å sette opp bord, meldebokser og kort. Kort sagt; uten Finn hadde vi ikke hatt en så vellykket Bridgeklubb. Vi er mange medlemmer til å være en liten bygd, og vi drar mange spillere fra omkringliggende klubber. Etter tilbakemeldingene å dømme pga vi er en hyggelig klubb å spille i, der det ikke hakkes på nybegynnerne, der folk får lov å gjør feil. Det har Finn Nilsen en stor del av æren for. Han oppmuntrer spillere i klubben vår til å være med på divisjonsspill, som for oss framstår som et stort høydepunkt i året, da også sosialt. Klubben har ved hjelp av Finn blitt solid, sånn at klubben dekker alle kostnader for våre medlemmer under Divisjonen. Det resulterte i at Kvinesdal BK i år stilte med hele 4 lag. Heller ikke dette hadde vært mulig uten Finn.

Nominert av Runar Nilsen 

Hadde det ikke vært for Finn, hadde det ikke eksistert noen klubb i Kvinesdal.

Han holder kurs og har hatt liv i klubben i flere 10 år. Har hatt og har verv i klubben hele denne tiden.

Nominert av Reidar Thomsen

Gå til avstemning